Ganesh Chalisa Lyrics गणेश चालीसा लिरिक्स

दोहा जय गणपति सदगुण सदन,कविवर बदन कृपाल ।विघ्न हरण मंगल करण,जय जय गिरिजालाल ॥ चौपाई जय जय जय गणपति गणराजू ।मंगल भरण करण शुभः काजू ॥ जै गजबदन सदन सुखदाता ।विश्व विनायका बुद्धि विधाता ॥ वक्र तुण्ड शुची शुण्ड सुहावना ।तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन ॥ राजत मणि मुक्तन उर माला ।स्वर्ण मुकुट शिर नयन … Read more

Sarswati Chalisa Lyrics सरस्वती चालीसा लिरिक्स

दोहा जनक जननि पद कमल रज,निज मस्तक पर धारि ।बन्दौं मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे दातारि ॥ पूर्ण जगत में व्याप्त तव, महिमा अमित अनंतु ।रामसागर के पाप को, मातु तुही अब हन्तु ॥ चौपाई जय श्री सकल बुद्धि बलरासी ।जय सर्वज्ञ अमर अविनासी ॥ जय जय जय वीणाकर धारी ।करती सदा सुहंस सवारी ॥ … Read more

Hanuman Chalisa Lyrics हनुमान चालीसा लिरिक्स

दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार ।बल बुधि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार ॥ चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ राम दूत अतुलित बल धामा ।अंजनि पुत्र पवनसुत नामा ॥ … Read more